Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
24 лютого 2020

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою. Встановлення навантаження, яке складає ставку, чи є більшим, ніж на ставку, може відбуватися і без одержання згоди працівника. 

Педагогічний стаж

Категорія: Загальні|19 лютого 2020
Відповідь
20 лютого 2020
Згідно з п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних 
закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31 січня 2001 р. № 78, працівникам підприємств, установ,
організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж
180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються
місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Якщо у такому випадку викладацька робота - менше 180 годин на рік,
для виплати надбавки за вислугу років, такі періоди не зараховуються в стаж педагогічної роботи.
Так, працівника, який здійснює викладацьку роботу за суміщенням можна атестувати. Типове положення про атестацію не містить заборони щодо атестації таких працівників.

Атестація педпрацівників

Категорія: Загальні|16 лютого 2020
Відповідь
20 лютого 2020

Для відповіді на зазначене питання необхідно вказати назву посади та тип закладу, у якому працює працівник.

Відпустки

Категорія: Надання відпусток|6 лютого 2020
Відповідь
21 лютого 2020

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про відпустки», за заявою працівниці власник або уповноважений ним орган зобов’язаний до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості роботи жінки в поточному році.

Така відпустка, на бажання жінки, надається перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Тому за Вашою заявою роботодавець зобов'язаний приєднати щорічну основну відпустку повної тривалості до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Відповідь
21 лютого 2020

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності у встановленому Законом співвідношенні до тарифної ставки. При цьому, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмі­рами не обмежується. Тому педагогічному працівникові, прийнятому на ставку, при тарифікації може бути встановлене навантаження, більше ніж на ставку. Оформлювати прийом на роботу за сумісництвом у цьому разі не потрібно. Оплата праці в наведеному випадку буде здійснюватися, виходячи з 23, а не 18 годин. 

право на грошову виплату

Категорія: Загальні|4 лютого 2020
Відповідь
21 лютого 2020

Ця грошова виплата при виході на пенсію за вислугу років не надається.