Авторизація|
Щодо періоду надання невикористаної у минулому році частини щорічної основної відпустки педпрацівникам

Щодо періоду надання невикористаної у минулому році частини щорічної основної відпустки педпрацівникам

Відповідно до пункту 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Згідно з пунктом 4 Порядку перенесення щорічної основної відпустки поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки». Відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період.

Питання захисту внутрішньо переміщених осіб

Питання захисту внутрішньо переміщених осібЗ метою дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб Верховне Рада України 20 жовтня 2014 року прийняла Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який набув чинності 22.11.2014 року.

Відповідно до норм зазначеного Закону внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Які правові наслідки незгоди профспілкового комітету на зміни істотних умов праці?

Повноваження виборного  органу первинної профспілкової організації визначено статтею 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статтею 247 Кодексу законів про працю  України  (КзпП).

Зазначеними  статтями передбачено, зокрема,  що питання оплати праці, форми і системи оплати праці, запровадження, перегляд та зміни норм праці, питання робочого часу та часу відпочинку вирішуються  роботодавцем разом з виборним органом первинної профспілкової організації.  Невиконання зазначених норм  є порушенням трудового законодавства і тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або  кримінальну  (стаття 172 Кримінального кодексу України) відповідальність.

На які виплати вправі розраховувати працівник, з яким не провели своєчасного остаточного розрахунку при звільненні?

На які виплати вправі розраховувати працівник, з яким не провели своєчасного остаточного розрахунку при звільненні?Незалежно від причини звільнення власник або уповноважений ним орган відповідно до статті 47  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку  та провести з ним повний розрахунок. Коли ж працівника у день звільнення не було на роботі, зазначені суми згідно зі статтею 116 КЗпП України мають бути виплачені не пізніше наступного дня  після пред'явлення ним роботодавцеві вимоги про розрахунок.

До таких сум при звільненні включаються належна працівникові заробітна плата, компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, та вихідна допомога при звільненні  у передбачених законодавством випадках.

Катерина Доброго дня. Я працюю психологм у школі І-ІІ ст. на 0,5 ставки. Кожного дня (окрім середи - вихідний) проводжу в школі 5 годин. Мені дали викладати 5 учительських годин і ці ж години додали мені до мого робочого часу: тобто по 1 годині кожного дня (в понеділок 2). Чи маю право я читати уроки в межах своїх 20 годин на тиждень ?Профспілка: Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993р. № 102, визначено право працівників додатково вести за основним місцем роботи викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями в тому ж навчальному закладі. Згідно з додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. №43, затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України, робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі не вважається сумісництвом. Таким чином, оскільки виконання додаткового педагогічного навантаження в тому ж навчальному закладі не є сумісництвом, така робота може виконуватися в основний робочий час.
Тетяна Доброго дня! Я працюю в школі та маю педагогічне навантаження 18 годин, не є класним керівником. Чи маю я право на методичний день?Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено рекомендацію керівникам закладів та установ освіти і науки створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу. Ця норма Галузевої угоди має рекомендаційний характер. Зобов'язання щодо надання "методичних" днів може міститися в колективному договорі, укладеному в Вашому закладі.
Світлана Напишіть будь-ласка, 4 роки я навчалася на бюджеті за цільовим направленням, після 4 курсу принесла відкріплення і знову вступила на безкоштовне навчання, оформила інд.графік навчання та пішла працювати за фахом вчителем поч. класів, на ставку. Чи можу я отримати підйомні як молодий спеціаліст? Дякую за відповідь і допомогу!!!Профспілка: Відповідно до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2013 році, затвердженого наказом МОНУ від 12.06.2013 № 736 молодим спеціалістам надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Така допомога надається особам, які: є випускниками випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування; у 2012-2013 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю; уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Міністерство освіти і науки України затверджує кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік на зазначені цілі. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 10 жовтня 2013 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року. До 15 лютого 2014 року вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати. У разі відмови випускника приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі отримувач допомоги зобов'язаний повернути суму фактично одержаної допомоги згідно з укладеними договорами у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата. Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.
Юлія Доброго дня, я працюю вчителем у сільській школі, ВУЗ закінчила з червоним дипломом, чи мають мені доплачувати 50 % за диплом, чи це тільки для вчителів столиці? І які надбавки передбачені мені законодавством як молодому спеціалісту?Профспілка: Надання працівникові надбавки за складність і напруженість і роботі у розмірі 50% посадового окладу не є гарантованою законодавством виплатою. Відповідно до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2013 році, затвердженого наказом МОНУ від 12.06.2013  № 736 молодим спеціалістам надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Така допомога надається особам, які: є випускниками випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування; у 2012-2013 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю; уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Таким чином, випускникам навчальних закладів, які навчалися за кошти фізичних чи юридичних осіб, працівникам, які уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників в дошкільних чи позашкільних навчальних закладах, зазначена допомога не виплачується. Міністерство освіти і науки України затверджує кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік на зазначені цілі. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 10 жовтня 2013 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року. До 15 лютого 2014 року вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати. У разі відмови випускника приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі отримувач допомоги зобов'язаний повернути суму фактично одержаної допомоги згідно з укладеними договорами у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата. Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.
Юлія Доюрого дня. в мене до вас таке питання - справа в тому що я з 1 вересня 2012н.р працювала у 2-х школах, тобто в одній основна в іншій сумісник. Як і всіх сумісників в районі на літній період мене звільнили, але у попередньому розподілі годин я була записана, тобто на наступний рік я б мала працювати.. але ось що вийшло - у серпні я йду в декрет. і сільська рада сказала що декрет мені рахуватимуть лише за основним місцем роботи.а. будь ласка скажіть чи можу я якимось чином зробити так щоб рахували і мою заробітну плану по сумісництву?Профспілка: Надання відпустки по вагітності та пологах гарантовано ст. 17 Закону про відпустки та ст. 179 КЗпП. Її надають жінкам і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Якщо з роботи за сумісництвом Ви звільнені і вже маєте трудових відносин з цим роботодавцем, то Вам за цим місцем роботи така відпустка не надається.
Андрій Доброго дня!
Я працюю в школі повного дня на посаді культорганізатора майже 9 років.
 Щорічну відпустку мені надають в обсязі 42 днів, як для працівник
 позашкільного закладу. І в постанові Кабінету Міністрів України від
28.03.2001 р. N 289, і розділі "III. Середні навчальні заклади,
навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації " в переліку педпрацівників немає посади культорганізатор. Неможливо порівняти обсяг роботи культорганізатора в школі і в позашкільному навчальному закладі.
 Чи маю я право на на те, шоб перерахувати мою щорічну відпустку на 56 днів?
 І друге питання: Педагогічне навантаження культорганізатора є 4 години на день, з розрахунку 6-денного режиму роботи школи. Чи маю я право  відпрацьовувати 4 години , як методичні години, тому що я іноді займаюсь вдома написанням сценаріїв, підбором музичного матеріалу і так далі.
Я маю нагрузку як культорганізатор 24 години на тиждень та 16 годин гуртокової роботи керівника театральної студії.  Чи можуть в деяких моментах співпадати години культорганізатора і керівника гуртка?Профспілка: Законодавством не передбачено надання культорганізатору, який працює в загальноосвітньому навчальному закладі, відпустки тривалістю 56 календарних днів. Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено рекомендацію керівникам закладів та установ освіти і науки: створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу. Ця норма Галузевої угоди має рекомендаційний характер. Зобов'язання щодо надання "методичних" дныв чи годин може міститися в колективному договорі, укладеному в Вашому закладі. Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993р. № 102, визначено право працівників додатково вести за основним місцем роботи викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями в тому ж навчальному закладі. Некерівні рацівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у тому самому навчальному закладі, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад (ставку). Згідно з додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. №43, затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України, робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі не вважається сумісництвом. Таким чином, оскільки виконання додаткового педагогічного навантаження в тому ж навчальному закладі не є сумісництвом, така робота може виконуватися в основний робочий час. Так, культорганізатор, якого було довантажено годинами керівника гуртка в тому ж закладі, може вести заняття з гуртківцями в основний робочий час.
Ірина дОБРОГО ДНЯ !Дайте будь - ласка пояснення - працівник прийшов на роботу керівником гуртка має освіту спеціаліст який тарифний розряд йому присвоюється, і якщо освіта бакалавр який тарифний розряд йому присвоюється?це питання відносиця до працівників будинку творчості школяра -позашкільний навчальний заклад

дякую!Профспілка: Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи позашкільних навчальних закладів, які мають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст", встановлюється 8-10 тарифний розряд. Рішення про встановлення розряду (з 8 по 10) конкретному працівникові приймає роботодавець.
Тетяна Прошу надати відповідь.Яка ставка вихователя-методиста дошкільного закладу,в якому працює 13 груп?Чи має значення з кого року працює заклад(з1993).Які тарифи діють Дякую.Профспілка: Тарифний розряд вихователів-методистів ДНЗ (які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту") - вищу або середню спеціальну освіту): вищої категорії - 12, першої категорії - 11, другої категорії -10, без категорії - 8-9. Фахівцям без категорії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 9 тарифний розряд.
Ірина Працюю вчителем інформатики та математики, категорія вища, звання "Старший вчитель". Курси проходила з математики та інформатики, атестувалась в 2013 р. За сумісництвом керівник гуртка з інформатики в СЮТ. По якому тарифному розряду повинна йти оплата як керівника гуртка? Дякую.Профспілка: Згідно з п. 3.23 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи. Оскільки за сумісництвом та за основним місцем роботи Ви обіймаєте різні посади, Вам встановлюється 8-10 тарифний розряд за рішенням роботодавця.
Ірина Доброго дня! Чи маю право атестуватись роком швидше, маючи ІІ категорію, на першу категорію, якщо є друковані матеріали в фахових журналах?Профспілка: 1. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.
Ліля Доброго дня!Мене звати Ліля я працюю практичним психологом у ДНЗ на 0,5 ставки при цьому завідуюча вимагає щоб я працювала 20 практичних годин на тиждень при цьому наскільки мені відомо у ДНЗ має бути 10 практичних та 10 методичних годин на підготовку допоможіть будь ласка!!!Профспілка: Рекомендація щодо розподілу робочого практичного психолога міститься в листі МОНУ № 1/9-683 від 26 вересня 2012 року. Разом з тим, цим листом визначена лише рекомендація, конкретні умови щодо розподілу робочого часу можуть міститися в посадовій інструкції працівника, інших нормативних документах закладу. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 1/9-683 від 26 вересня 2012 року Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам інститутів післядипломної педагогічної освіти Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів Враховуючи численні запити з місць, Міністерство надає роз'яснення щодо розподілу робочого часу практичних психологів та соціальних педагогів. Діяльність психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно статті 21 та статті 22 Закону "Про освіту" та Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/16703. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті (стаття 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-XII від 20.03.91, № 3610-XII від 17.11.93). Педагогічне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, погодженим з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за N 56 (із змінами). Відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами), у межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи. Тому практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо. Відповідно до наказу МОН України від 15.04.93 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" підпункту "а" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 р., "ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються: за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): ... практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)... Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи". При цьому спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) визначається як загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (чи)розумового розвитку (п. 1 ст. 9 Закону "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. № 651-XIV). Просимо довести зміст листа до керівників навчальних закладів. Заступник Міністра Б.М. Жебровський
Марина

В школе, согласно тарификационному приказу, некоторые учебные часы вынесены на вакансию по состоянию на 01.09.2013 г. Можно ли их распределить с 02.09.2013 г., приняв на работу нового учителя? Существуют ли временные ограничения при приёме на работу новых учителей?

Профспілка: 1. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії, Галузевою угодою між МОНУ та ЦК Профспілки передбачена рекомендація: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. 2. Тимчасових обмежень щодо прийому нових працівників на вакантні посади в загальноосвітні навчальні заклади законодавством не передбачено.
Ольга

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие доплаты начисляются за  время, когда учитель был на курсах повышения квалификации? И если у меня 25.08.2013 года педагогический и общий стаж составляет 20 лет на одном предприятии, то с какого времени начисляется доплата за выслугу лет 30%? спасибо за ответ.

Профспілка: Для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва гарантується збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання. За вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи; Педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків. Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.
Тетяна Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якої тривалості надаються педагогічному працівникові щорічна основна і додаткова відпустки, якщо він - інвалід ІІ (ІІІ) групи? 56+3(2) кал.дні, щоб не перевищувала 59 кал.днів??? На які нормативні документи йде при цьому посилання? І чи має право цей педпрацівник використати всі невикористані дні додаткової відпустки за попередній період роботи в закладі(інвалідність ІІ групи 15 років, проте жодного разу додаткова відпустка не надавалась)? Яким чином буде здійснюватись оплата? Щиро дякую за відповідь!Профспілка: Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. Якщо ж інвалід працює на посадів вчителя, йому надається щорічна основна відпустка 56 кал. днів. Додаткової оплачуваної відпустки, у зв'язку з інвалідністю, не передбачено.
Ірина Я працюю вихователем гпд. Скажіть до якого часу повинна працювати група( до 18 чи 19)?Профспілка: Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися. Режим роботи групи продовженого дня розробляється ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці