Авторизація|

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОПОіНУ на І півріччя 2019 р.

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОПОіНУ на І півріччя 2019 р.

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2019 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2019 р. затвердити (план додається).

2. Розмістити перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2019 р. на сайті КМОППОіНУ.

3. У разі виникнення потреби надати право голові КМОППОіНУ корегувати перспективний план основних заходів КМОППОНУ на І півріччя 2019 р.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України О.О. Геведзе.

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на ІІ півріччя 2018 р.

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на ІІ півріччя 2018 р.

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на ІІ півріччя 2018 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на ІІ півріччя 2018 р. затвердити (план додається).
  2. Розмістити перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на ІІ півріччя 2018 р. на сайті КМОППОіНУ.
  3. У разі виникнення потреби надати право голові КМОППОіНУ корегувати перспективний план основних заходів КМОППОНУ на ІІ півріччя 2018 р.
  4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Геведзе О.О.

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2018р.

Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2018р.

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2018 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2018 р. затвердити (план додається).

Розмістити перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2018 р. на сайті КМОППОіНУ.

У разі виникнення потреби надати право голові КМОППОіНУ корегувати перспективний план основних заходів КМОППОНУ на І півріччя 2018 р.

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Геведзе О.О.

Перспективний план ІІ півріччя 2017 року

Перспективний план ІІ півріччя 2017 рокуПро затвердження перспективного плану основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на ІІ Півріччя 2017 р.

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на ІІ півріччя 2017 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

постановляє:

 

  

 

Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р.

Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРІЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

ПРЕЗИДІЯ

 

ПОСТАНОВА

 

21.12.2016 м. Київ № 18-3

 

 

 

Про затвердження перспективного плану

основних заходів Київської міської організації

Профспілки працівників освіти і науки

України на І півріччя 2017 р.

 

 

 

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2017 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

постановляє:

 

1.Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р. затвердити (план додається).

 

2.Розмістити перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р. на сайті КМОППОіНУ.

 

3.У разі виникнення потреби надати право голові КМОППОіНУ корегувати перспективний план основних заходів КМОППОНУ на І півріччя 2017 р.

 

4.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Геведзе О.О.

 

 

 

Голова О.М. Яцунь

 

 

Затверджено

Постанова президії ради КМОППОіНУ

21.12.2016 № 18-3

 

 

Перспективний план

основних заходів київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України

на І півріччя 2017 року

 

Термін проведення

Назва заходу

Відповідальний

     

І.Розглянути на засіданнях ради КМОППОіНУ:

І квартал (лютий)

1. Про реалізацію основних напрямів діяльності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України за період з квітня 2016 р. до лютого 2017 р.

2. Про кошториси прибутків та витрат ради КМОППОіНУ і КМОППОіНУ в цілому на 2017 р. та звіти про виконання кошторисів за 2016 р.

Президія ради,

відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

ІІ. Розглянути на засіданнях президії ради КМОППОіНУ:

І квартал

(лютий)

1. Про проведення засідання ради КМОППОіНУ

 

 

2. Про статистичну звітність за 2016 рік

 

3. Про стан оплати праці в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Відділ організаційної роботи

Юридичний відділ

 


ІІ квартал (квітень)

1. Про виконання Угоди між Головним управлінням освіти і науки (Департаментом освіти і науки, молоді та спорту) виконавчого органу Київради (КМДА) та КМОППОіНУ за підсумками 2016 року

2. Фінансовий звіт про виконання кошторису КМОППОіНУ за 3 місяці 2017 р.

3. Про стан внутрішньоспілкової роботи в ППОС Київського національного університету технологій та дизайну

Юридичний відділ

 

 

 

Фінансовий відділ

 

Відділ організаційної роботи

 

ІІ квартал (травень)

1. Про організацію дитячого оздоровлення влітку 2017 року

 

2. Про хід атестації працівників закладів освіти Дарницького району м. Києва

 

3. Про внутрішньоспілкову роботу щодо профспілкового членства в ППОСА Київського національного лінгвістичного університету

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

 

 

Відділ організаційної роботи

 

 


ІІІ. Основні заходи

Протягом півріччя

Здійснювати аналіз положень Законів України, постанов Кабінету Міністрів, рішень Київради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації, що регулюють трудові, соціально-економічні права та гарантії працівників і студентів

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Брати активну участь у заходах з питань реформування освіти

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати контроль за станом виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, стипендії студентам ВНЗ

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Брати участь у роботі круглих столів, робочих групах, нарадах, фахових дискусіях, громадських обговореннях тощо з питань прав і гарантій освітян

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Оперативно інформувати первинні профспілкові організації про прийняті нормативно-правові акти

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти вирішенню проблемних питань або попередження можливих порушень на місцях положень чинного законодавства з оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників і студентів, захисту соціально-економічних, трудових прав, соціально-культурних, спортивних інтересів членів Профспілки тощо

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Надавати методичну та практичну допомогу організаційним ланкам і спілчанам з питань законодавства про працю

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Вживати заходів задля недопущення прийняття Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (реєстр. №3474 від 13.11.2015 року), спрямованого на звуження прав первинних профспілкових організацій студентів

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Розглядати звернення та скарги, надавати юридичну допомогу членам профспілки, при необхідності виступати від їхнього імені в судових та інших органах

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань у закладах освіти та забезпечити захист членів профспілки у відшкодуванні збитків, заподіяних їм в процесі трудової діяльності

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати пропозиції, направляти звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування про недопущення звуження номінальних соціально-економічних гарантій освітян і студентів

Заступник голови Трофименко О.М.

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати організаційно-методичне забезпечення заходів КМОППОіНУ (засідань ради, президії ради, нарад керівників організаційних ланок тощо)

Відділ організаційної роботи

Протягом півріччя

Надавати консультативну та методичну допомогу з питань внутрішньоспілкової роботи в організаційних ланках КМОППОіНУ

Відділ організаційної роботи

 

 

Протягом півріччя

 

Забезпечувати підготовку аналітичних, інформаційно-методичних матеріалів для профспілкових працівників, профактиву, членів профспілки

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

Забезпечувати щомісячний вихід газети "Єдність", оперативно інформуючи профспілкову громадськість про основні дії Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у сфері соціально-економічного захисту спілчан, висвітлювати процеси реформування та інноваційні підходи у галузі "Освіта"

Журналіст

 

Протягом півріччя

Підтримувати зворотній зв'язок з читачами газети, аналізувати проблеми вчительства, проводячи соціологічні опитування про нагальні освітні питання

Журналіст

 

Протягом півріччя

Забезпечувати об’єктивне висвітлення на сторінках інформаційного вісника "Єдність" інформації про зміни в законодавчій базі, про нові технології в навчанні та вихованні, методичні рекомендації, інструкції, матеріали про вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі освіти та науки

Журналіст

 

Протягом півріччя

Публікувати на сторінках газетиінформаційні матеріали соціальних партнерів міської організації Профспілки – Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА), Футбольної асоціації студентів м. Києва

Журналіст

 

Протягом півріччя

Продовжити системну співпрацю з національними освітянськими та профспілковими Інтернет-ресурсами та друкованими виданнями задля оперативного обміну інформацією, а також підвищення позитивного іміджу організації

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати на сторінках видання повідомлення про конкурси та інші важливі події, які будуть цікавими для спілчан

Журналіст

 

Протягом півріччя

Систематично доповнювати web-сторінку www.profspilka.kiev.ua новинами, інформаційними повідомленнями, оновлювати фотогалерею

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати електронні версії різноманітних видів паперових носіїв інформації (газети, буклети, бюлетені, методички, збірки, листи) на сайті, а також важливі мультимедійні, графічно-текстові матеріали на площадках сайту

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підвищувати рейтинг сайту за рахунок використання банерної реклами, обміном лінками та оптимізацією індексування пошуковими системами

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підтримувати інформаційну складову сторінки КМОППОіНУ в соціальній мережі Facebook та сторінки СПА м. Києва – Вконтакте

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

 

 

Протягом півріччя

Слідкувати за оновленням бази електронних адрес організаційних ланок та бази e-mail засобів масової інформації

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Забезпечити безвідмовну роботу комп’ютерних систем, оргтехніки КМОППОіНУ та районних організацій Профспілки

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Проводити постійну роботу щодо підтримки, оновлення програмного забезпечення та комп'ютерного парку організаційних ланок

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Надавати всебічну допомогу та підтримку організаційним ланкам КМОППОіНУ у проведенні спортивно-масових заходів, участі спілчан у міських, всеукраїнських змаганнях, спартакіадах тощо. Сприяти розвитку студентського спорту

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати практичну допомогу головам та бухгалтерам організаційних ланок КМОППОіНУ з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Здійснювати постійний моніторинг стану надходження профспілкових внесків на адресу КМОППОіНУ та на адреси організаційних ланок

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Систематично вести облік та контроль прибутків і витрат КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Прийняти фінансові звіти про виконання кошторису за 2016 рік від організаційних ланок КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Підготувати фінансові звіти за 2016 рік до:

- ЦК Профспілки працівників освіти і науки України;

- Податкової інспекції;

- Пенсійного Фонду України в Шевченківському районі;

- Статуправління;

- Фонду соцстрахування з ТВП;

- головного управління державного казначейства України в м. Києві

Фінансовий відділ

І квартал

(лютий)

Підвести підсумки творчого конкурсу "Формула успіху молодого вчителя"

Заступник голови Геведзе О.О.

Журналіст

І квартал

(лютий)

Завершити електронний облік членів профспілки та проаналізувати формування бази

Заступник голови Геведзе О.О.

Відділ організаційної роботи

І квартал

(лютий-березень)

 

Організувати проведення тендеру на закупівлю послуг з оздоровлення дітей працівників освіти влітку 2017 року

Юридичний відділ

І – ІІ квартал

(лютий-травень)

Взяти участь в організації та проведенні Фестивалю народної творчості працівників освіти м. Києва "Квітучі барви таланту"

Заступник голови Геведзе О.О.

І квартал

(березень)

Провести урочистості для профактиву КМОППОіНУ з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 березня

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

І квартал

(березень-квітень)

Вивчити стан підготовки до оздоровчого сезону дитячих оздоровчих таборів, які перемогли у тендері, та надати рекомендації щодо поліпшення умов перебування та оздоровлення дітей освітян

Заступники голови

Юридичний відділ

ІІ квартал (квітень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності первинній профспілковій організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Оболонській РОП

Фінансовий відділ

ІІ квартал (травень)

Провести підготовчу роботу до початку оздоровлення дітей працівників галузі влітку 2017 року:

- визначити розмір батьківської плати за путівки;

- забезпечити правильність та своєчасність надходження коштів за оздоровлення;

- розробити форми звітності для первинних профспілкових організацій про оздоровлення дітей працівників галузі

Заступник голови Геведзе О.А.

фінансовий відділ

ІІ квартал

(червень)

Організувати відправлення дітей в оздоровчі табори, підбір вихователів та супроводжуючих, проводити інструктажі з безпечних умов перевезення дітей та праці вихователів, які направляються в оздоровчі табори за місто

Заступник голови Геведзе О.А.

ІІ квартал

(червень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності Святошинській РОП

Фінансовий відділ


ІV. Навчання профспілкового активу

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити навчання різних категорій профспілкового активу з питань статутної та мотиваційної діяльності

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити семінари, тренінги з питань соціально-економічного захисту освітян, регулювання трудових відносин у закладах освіти тощо

Юридичний відділ

І квартал

(березень)

Провести семінар для бухгалтерів первинних профспілкових організацій з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Постійно

Проводити індивідуальну консультаційну роботу з питань створення і діяльності профспілкових організацій, правових питань, фінансових питань, питань охорони праці та організації літнього відпочинку дітей працівників галузі

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

V. взаємодія з органами виконавчої влади, іншими інституціями

Постійно

Продовжувати конструктивний діалог з владою всіх рівнів

Голова КМОППОіНУ

заступники голови

Постійно

Забезпечити участь представників КМОППОіНУ у діючих органах соціального партнерства

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Поглиблювати комунікації з офісом Омбудсмена України (робота в експертній раді з соціально-економічних та трудових прав)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Брати участь у спільних заходах з інституціями громадянського суспільства (батьківські комітети, освітянські асоціації, громадські організації тощо)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

 

 

 

Перспективний план основних заходів Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2016 року

Перспективний план основних заходів Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України  на І півріччя  2016 рокуПерспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України  на І півріччя  2016 року

Перспективний план навчання профспілкового активу на 2015– 2016 навчальний рік

Перспективний план навчання профспілкового активу на 2015– 2016 навчальний рікПерспективний план навчання профспілкового активу на 2015– 2016 навчальний рік

Робочий час педагогічних працівників: правові аспекти

Робочий час педагогічних працівників: правові аспектиТрудові відносини у системі загальної середньої освіти регулюються Кодексом законів про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП), нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. 
Для окремих категорій працівників з високим інтелектуальним і нервовим навантаженням (учителі, викладачі, лікарі та ін.) статтею 51 КЗпП України передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу.

Перспект план роботи ІІ півріччя 2015

Перспект план роботи ІІ півріччя 2015Профспілка працівників освіти і науки України

Київська міська організація

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА

18.06.2015                                    м. Київ                                       № 3-3

 

 

Про затвердження перспективного плану
основних заходів Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки
України на ІІ півріччя  2015 р.  

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на ІІ півріччя 2015 року  та враховуючи зауваження і пропозиції голів первинних профспілкових організацій та районних організацій профспілки, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

Огляд деяких запитань і відповідей щодо пенсійного забезпечення

Огляд деяких запитань і відповідей щодо пенсійного забезпеченняЗ 1 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VIII від 02.03.2015, яким, зокрема, встановлюється  особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія (незалежно від її виду та Закону, згідно з яким призначена) виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особам, на яких поширюється дія пункту 3 Прикінцевих положень Закону.

Щодо неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестації

Щодо неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестаціїУ зв'язку з надходженням численних звернень педагогічних працівників з приводу вимог атестаційних комісій про надання великої кількості узагальнюючих матеріалів при проходженні атестації, розміщуємо листи Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від 05 грудня 2014 року «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» та  № 1/9-779 від 25 жовтня 2012 року «Щодо атестації педагогічних працівників».

У листах наголошується на неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестації та звертається увага на обов’язок адміністрації навчальних закладів чи органів управління освітою неухильно дотримуватися принципів педагогічної свободи вчителя.

Про фінансування галузі освіти

Про фінансування галузі освітиМіністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2014 № 36892/1/1-14 розглянуло листа Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо фінансування галузі освіти.

Подаємо лист-відповідь Міністерства для ознайомлення та інформування спілчан.

До відома спілчан! Щодо оплати праці працівникам освіти

До відома спілчан! Щодо оплати праці працівникам освітиНадаємо відповідь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо оплати праці працівників освіти.

Уряд підвищив з 1 жовтня посадові оклади працівників 1-6 тарифних розрядів ЄТС

Уряд підвищив з 1 жовтня посадові оклади працівників 1-6 тарифних розрядів ЄТСПостановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено, що з 1 жовтня 2014 р. у штатних розписах установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери посадові оклади (тарифні ставки) працівників установлюються в таких розмірах:

Відповідь Держказначейства щодо перерахування коштів

Відповідь Держказначейства щодо перерахування коштівВідповідь Державної казначейської служби України щодо затримки перерахування коштів за захищеними видатками державного бюджету.

Державна казначейська служба на виконання доручень Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України розглянула лист Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо затримки перерахування коштів.

Посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою на 2013 рік

Посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою на 2013 рік27 березня 2013 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Відповідно до зазначеного рішення Уряду з 1 січня 2013 року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду встановлений у розмірі 852 грн.

Тайм-менеджмент педагога

Тайм-менеджмент педагогаУсім відома проблема колосального браку вільного часу педагогів. Перевірка робочих, контрольних зошитів, а відповідно до предмета викладання ще й словників, контурних карт, лабораторних робіт, креслень, рефератів, а також широко розповсюджених друкованих зошитів з індивідуальними завданнями, самостійними роботами на декілька варіантів, плюс поточні перевірочні роботи, міні-зрізи знань, аркуші з тестовими відповідями типу 1. А; 2. Д.; 3. В… Це ще тільки самісінький шпиль айсберга щоденних турбот учителя, який визначається в низці зобов’язань коротко – перевірка зошитів.

З профспілкою дешевше!

З профспілкою дешевше!Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України продовжила на 2013 рік термін дії дисконтних карток в рамках соціального проекту "З профспілкою дешевше!".

 Основні переваги для членів профспілки, користувачів дисконтної програми:

 • Дисконтна карта видається члену Профспілки БЕЗКОШТОВНО.

 • Ви економите свій сімейний бюджет, отримуючи знижки, і можете собі дозволити придбати більше потрібних Вам товарів чи послуг.

 • Ви можете брати участь у всіх програмах, які проводяться КМОППОіНУ.

 


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці